Na terenie parafii działa wiele grup i wspólnot. 

W Kościele Rzymskokatolickim pojęciem tym określa się wszystkich posługujących przy ołtarzu podczas mszy św. lub innych nabożeństw liturgicznych. W skład służby liturgicznej wchodzą: akolici, lektorzy, pozostali ministranci. Każdy członek służby liturgicznej podczas nabożeństwa przywdziewa odpowiednie szaty liturgiczne. Do najbardziej powszechnych szat liturgicznych należą: komża, kołnierz, alba. Niekiedy w skład służby liturgicznej włączani są także zakrystianie i rzadziej organiści.

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu."

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie podkreśla: "W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych."

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

KONTAKT

Image
To właśnie my...

 

"Jest tyle okazji do czynienia dobra,
jest tyle okazji, aby spotkać się z drugim człowiekiem. (...)
Kiedy jesteś smutny, rozejrzyj się wokół. Z pewnością znajdziesz jakąś okazję
do ofiarowania innym swojego czasu, swojej pracy,
swojego uśmiechu."
                                                                                     Antonio Peregrino
 

Nie tracimy czasu na niepotrzebne medytowanie i narzekanie. Łączy nas potrzeba pomagania biednym, opuszczonym i zagubionym. Jesteśmy stowarzyszeniem charytatywnym, powstałym przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld, w styczniu 2004 roku, z inicjatywy pana Jarosława Szczypińskiego. Nawet na zdjęciu widać, ile radości sprawia nam to, że pomagając,  możemy innym ofiarować cząstkę samego siebie.

Wspólnota Otwartych Serc od początku swojego istnienia jest obecna w życiu naszej Polskiej Misji. Nie tylko przez to, że organizuje co jakiś czas bazary z tradycyjnymi polskimi dekoracjami w okresach przedświątecznych, że ma swoje stoisko na  świętach parafialnych, ale również dlatego, że w miarę swoich możliwości, troszczy się o "zagubione" tutaj na obczyźnie polskie dusze, którym nie gdzie indziej szukać pomocy, jak mówiąc potocznie, przy Polskim Kościele.
 
Szczególnie szeroko otwarte są serca członków Wspólnoty na krzywdy i cierpienia dzieci. Dzieci chorych, głodnych, potrzebujących wsparcia i odrobiny radości.  Powszechnie znane już są akcje charytatywne, z których zebrane pieniądze przekazywane są na dożywianie dzieci w szkolnych stołówkach, w Polsce.
 
Jeśli jesteś człowiekiem o otwartym sercu i czujesz, że możesz je otworzyć jeszcze szerzej, jeśli nie wiesz, co robić ze swoim czasem, a chciałbyś go poświęcić dla innych - przyłącz się do nas.
 
Ta strona jest również wspaniałą okazją, by podziękować wszystkim parafianom Polskiej Misji Katolickiej za finansowe wspieranie inicjatyw Wspólnoty Otwartych Serc.
 
Dziękujemy Wam serdecznie w imieniu wszystkich, których dzięki Waszej ofiarności mogliśmy wesprzeć oraz we własnym, za okazywane nam zaufanie.
Panie Boże, dziękuje Ci za to, że mi dałeś życie;
dziękuję że mi dałeś zdrowie, że mi dałeś gardło,
że mogę przez to rozdawać siebie,
rozdawać dobro, które jest Twoje.
(ks. Stanisław Orzechowski)