Już od 2009 roku Diakonia Życia aktywnie współpracuje z księdzem proboszczem pomagając w organizacji i przeprowadzeniu kursów przygotowania do małżeństwa (dwa razy w roku).

W dniu 2013-03-14 w Paderborn odbyło się czuwanie i adoracja gdzie szczególnie pochyliliśmy się nad tematem „Życia w łonie matki”.