Oto my - zwarci i gotowi...
Oto my - zwarci i gotowi...
 
Rada Rodziców w szkole jest wybierana na każdy rok szkolny, na specjalnym zebraniu rodziców. W ten sposób reprezentuje ona to gremium na forum szkoły. Członkowie Rady Rodziców w szczególny sposób angażują się w życie szkoły. Ich zadaniem jest animowanie zajęć pozalekcyjnych, wspieranie pracy nauczycieli oraz integrowanie całej społeczności szkoły.
 
W skład Rady Rodziców przy Szkole Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Bielefeld na rok szkolny 2016/2017 wchodzą:
 
Mariusz Czarnecki - przewodniczący, z-ca przewodniczącego - Mariusz Zwęgliński, skarbnik - Mariusz Fąferko oraz członkowie - Hanna Heinicke, Małgorzata Cygan, Dominika i Maciej Stroscher, Elżbieta Wisiorek, Michał Paprocki i Urszula Podleśna.
 
Serdeczne podziękowanie składamy państwu Arkadiuszowi i Annie Jagodzińskim za wieloletnie wsparcie i pomoc udzieloną szkole w ubiegłych latach.
 

Dziękujemy wszystkim rodzicom za okazane nam zaufanie. Zachęcamy do współpracy z nami oraz do pomocy  w działaniach na rzecz szkoły. Prosimy o nawiązywanie kontaktu z nami. Czekamy na propozycje odnośnie organizowania imprez i świąt w naszej szkole. Wszelkie pomysły, uwagi i pytania prosimy kierować pod adresem e-mail (kontakt) oraz bezpośrednio do nas,  w każdą niedzielę, w czasie trwania lekcji.

Kontakt