Błogosławionych i rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

oraz wiele radości ze wspólnego świętowania!

Niech przeżywaniu i celebrowaniu tych pięknych świąt

towarzyszy nieustannie wiadomość o pustym grobie,

który jest odpowiedzią na pytanie o sens cierpienia i śmierci!

Byście dostrzegli prawdziwego Bożego Baranka kroczącego zwycięsko

z łąpoczącą chorągwią i oznajmującego „Ja żyję i wy żyć będziecie!”.