(opis kategorii wydarzenia)

Ruch Światło-Życie – jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki, uznany przez Kościół za Czcigodnego Sługę Bożego.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

 

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu."

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie podkreśla: "W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych."

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

"Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu przez Chrystusa, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu każdego człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego, ponieważ przerastając nieskończenie jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi z nimi.

Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra." (EVANGELIUM VITAE)

Działania Diakonia Życia w naszej parafii skupia się na propagowaniu zarówno czystości przedmałżeńskiej jak i czystości w małżeństwie, oraz organizowaniu prelekcji na temat rodziny, kobiecości, męskości oraz daru spotkania. Ukazujemy też zło pornografii i antykoncepcji. Diakonia uczestniczy  w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego rozpoczynającej się corocznie w Narodowy Dzień Życia (24 marca) oraz świętuje 25 marca jako Dzień Świętości Życia.

Diakonia Wyzwolenia działa przede wszystkim poprzez świadectwo udziału w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka (KWC) oraz organizacje cyklicznych spotkań ewangelizacyjnych.

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Na terenie parafii działa wiele grup i wspólnot. 

W Kościele Rzymskokatolickim pojęciem tym określa się wszystkich posługujących przy ołtarzu podczas mszy św. lub innych nabożeństw liturgicznych. W skład służby liturgicznej wchodzą: akolici, lektorzy, pozostali ministranci. Każdy członek służby liturgicznej podczas nabożeństwa przywdziewa odpowiednie szaty liturgiczne. Do najbardziej powszechnych szat liturgicznych należą: komża, kołnierz, alba. Niekiedy w skład służby liturgicznej włączani są także zakrystianie i rzadziej organiści.

Image

 "Jest tyle okazji do czynienia dobra, jest tyle okazji, aby spotkać się z drugim człowiekiem. (...) Kiedy jesteś smutny, rozejrzyj się wokół. Z pewnością znajdziesz jakąś okazję do ofiarowania innym swojego czasu, swojej pracy, swojego uśmiechu."  (Antonio Peregrino) 

Nie tracimy czasu na niepotrzebne medytowanie i narzekanie. Łączy nas potrzeba pomagania biednym, opuszczonym i zagubionym. Jesteśmy stowarzyszeniem charytatywnym, powstałym przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld, w styczniu 2004 roku, z inicjatywy pana Jarosława Szczypińskiego. Nawet na zdjęciu widać, ile radości sprawia nam to, że pomagając,  możemy innym ofiarować cząstkę samego siebie.

Wspólnota Otwartych Serc od początku swojego istnienia jest obecna w życiu naszej Polskiej Misji. Nie tylko przez to, że organizuje co jakiś czas bazary z tradycyjnymi polskimi dekoracjami w okresach przedświątecznych, że ma swoje stoisko na  świętach parafialnych, ale również dlatego, że w miarę swoich możliwości, troszczy się o "zagubione" tutaj na obczyźnie polskie dusze, którym nie gdzie indziej szukać pomocy, jak mówiąc potocznie, przy Polskim Kościele.
 
Szczególnie szeroko otwarte są serca członków Wspólnoty na krzywdy i cierpienia dzieci. Dzieci chorych, głodnych, potrzebujących wsparcia i odrobiny radości.  Powszechnie znane już są akcje charytatywne, z których zebrane pieniądze przekazywane są na dożywianie dzieci w szkolnych stołówkach, w Polsce.
 
Jeśli jesteś człowiekiem o otwartym sercu i czujesz, że możesz je otworzyć jeszcze szerzej, jeśli nie wiesz, co robić ze swoim czasem, a chciałbyś go poświęcić dla innych - przyłącz się do nas.
 
Ta strona jest również wspaniałą okazją, by podziękować wszystkim parafianom Polskiej Misji Katolickiej za finansowe wspieranie inicjatyw Wspólnoty Otwartych Serc.
 
Dziękujemy Wam serdecznie w imieniu wszystkich, których dzięki Waszej ofiarności mogliśmy wesprzeć oraz we własnym, za okazywane nam zaufanie.

W parafii jest wiele możliwości współtworzenia sfery muzycznej między innymi podczas Eucharystii, corocznym kolendowaniu, wszelkich spotkaniach oraz wydarzeniach rekolekcyjnych. 

tbd (opis kategorii szkoly PMK )

(opis kategorii w najblizszym czasi)

Kategoria Ogłoszeń Szkolnych