Lektor - posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas liturgii i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz.
Ministrant - (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) w Kościele Katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.
Kantor w Kościele Rzymskokatolickim kieruje śpiewem wiernych oraz intonuje pieśni podczas nabożeństw i często śpiewa psalmy. Zaciera się już nieco w liturgice pojęcie psałterzysty, gdyż coraz częściej psałterzysta nazywany jest kantorem.
W rzeczywistości Kościoła polskiego, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej pełnią swoją posługę od niedawna. Byli znani przede wszystkim jako etap do przyjęcia święceń kapłańskich. Jednakże od kilku lat można spotkać w naszych kościołach coraz częściej nie tylko kleryków - akolitów udzielających Komunii Świętej, ale także ludzi świeckich.