W sobotę 12 października 2013 odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła rejonu Paderborn-Bielefeld-Dortmund-Köln, który miał miejsce przy PMK Dortmund. Spotkanie to rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Prałat dr Ryszard Mroziuk, kazanie wygłosił moderator rejonowy ks. kan. dr Krzysztof Romanowski z Bielefeld. Eucharystię współkoncelebrował również ks. dr Wojciech Styś, opiekun kręgów Domowego Kościoła w Dortmundzie. Podczas kazania ks.Krzysztof wskazał na to, że Domowy Kościół to jedna z wielu dróg prowadzących do Boga, a każdy kto prawdziwie kroczy tą drogą zmierza do świętości. Natomiast ks. Prałat przed bogosławieństwem wskazał na błogosławionych małżonków Zelie i Ludwika Martin jako wzór świętości dla naszych rodzin.

Dalsza część spotkania miała miejsce w Domu Parafialnym, gdzie po zawiązaniu wspólnoty, podczas wspólnej modlitwy, śpiewu i godziny świadectw wielbiliśmy Boga. Był też czas na świętowanie agapy. Celem tego spotkania było umocnienie naszej wiary przez dawanie świadectwa z przeżytych rekolekcji, jak i dzielenie się tym, co daje małżeństwom i rodzinom trwanie na drodze Domowego Kościoła. Dziękujemy za piękne świadectwa, które pokazały, że nasz Pan Jezus Chrystus jest obecny i działa w naszym życiu!

Był to pierwszy Rejonowy Dzień Wspólnoty DK naszego rejonu. Wzięli w nim udział członkowie dwóch kręgów z Dortmundu, dwóch kręgów z Paderborn oraz kręgu z Bielefeld.

Dziękujemy Panu Bogu za tak budujące spotkanie! Dziękujemy księżom, a szczególnie ks. Krzysztofowi za trwanie z nami na modlitwie podczas całego spotkania! Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego spotkania :)

Aneta i Krzysiek Michoń / Bielefeld