1. Szkoła ma charakter uzupełniający. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w godz. 9.30 – 11.15.
 2. Lekcje prowadzone są w kilku (4-6), co roku weryfikowanych grupach wiekowych.
 3. Kandydaci do nauki, uczniowie z polskich, jak również mieszanych rodzin, przyjmowani są na początku każdego roku szkolnego.  
 4. Uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące rok nauki na podstawie co najmniej 70 procentowej obecności oraz uzyskanych wyników.
 5. Klasyfikacja ucznia do wyższej grupy odbywa się na zebraniu Rady Pedagogicznej. Kryterium promocji są indywidualne wyniki i zaangażowanie  ucznia.
 6. Uczniowie mają możliwość otrzymania polskiej legitymacji szkolnej wydawanej na początku każdego roku szkolnego przez Konsulat Generalny RP w Kolonii.
 7. Dodatkową formą pogłębiania znajomości języka polskiego, stwarza możliwość udziału w różnorodnych konkurskach, przedstawieniach teatralnych oraz montażach słowno – muzycznych.
 8. Szkoła poza zajęciami lekcyjnymi proponuje uczniom i rodzicom atrakcje w formie okolicznościowych imprez.
 9. Pracę Grona Nauczycielskiego wspiera Rada Rodziców, która ma za zadanie organizować życie szkoły „po lekcjach“.
 10. Rodzice opłacają symboliczną, roczną składkę na potrzeby szkoły i uczniów.

 • nauka języka polskiego jako ojczystego,
 • nabywanie biegłości w posługiwaniu się językiem w mowie i piśmie,
 • odkrywanie piękna polszczyzny,
 • poznawanie literatury polskiej oraz jej twórców,
 • zdobywanie wiadomości o Polsce, jej historii i geografii oraz tradycjach i kulturze,
 • wychowywanie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym,
 • sławienie dobrego wizerunku Polonii i Polaków za granicą.

 

 
Jasełka 2008
Jasełka 2008
 
Do tradycji Szkoły Języka i Kultury Polskiej należą bożonarodzeniowe jasełka. W tym roku, w niedzielę, 27 stycznia, pod koniec Mszy świętej, dzieci i młodzież z tejże szkoły zaprezentowali przedstawienie oparte na motywach baśni H.Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Symbolika tej opowieści poruszyła serca zgromadzonych w kościele wiernych.

 

TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Początek roku szkolnego - sobota - 5 września.

Na lekcje języka polskiego zapraszamy wszystkich, wcześniej zameldowanych uczniów.

Lekcje odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego.

Rozkład zajęć w grupach:

 

Grupa 1. godz. 11:00 - 12:30

Grupa 2. godz. 13:00 - 14:30

Grupa 3. godz. 11:15 - 12:45

Grupa 4. godz. 10:00 - 11:30 - wirtualna klasa (online)

 

Po feriach jesiennych zajęcia w naszej szkole rozpoczynają się:

 • w grupach 1, 2, 3 - w sobotę, 24.10,
 • w grupie 4 (online) - w sobotę, 31.10.

 

Po przerwie świątecznej z okazji Bożego Narodzenia:

 • naukę w trybie online rozpoczynamy wraz z rozpoczęciem nauki zdalnej w szkołach niemieckich, czyli od 11.01.
 • grupa 4 - w sobotę 16.01. o godz. 10:00.

Po feriach wielkanocnych - od 12. kwietnia; grupa 4 spotkanie w sobotę 17. kwietnia.

 

Logo ofiarodawcow

Podkategorie