Modlitwa
Modlitwa
 
W każdym szkolnym kalendarzu ostatnia kartka to dzień rozdania świadectw. W kalendarzu naszej szkoły ta kartka miała tego roku datę 29 czerwca, kilka dni przed rozpoczynającymi się w Nadrenii-Północnej Westfalii wakacjami. Wspólną modlitwą rozpoczęła się uroczysta akademia kończąca kolejny rok szkolny. Następnie pani Katarzyna Kielemoniuk w kilku słowach podziękowała dzieciom i młodzieży za pracę, zaangażowanie, trudy niedzielnego, dodatkowego szkolnego obowiązku, by nie zapomnieć o wczesnym wstawaniu.
Zaraz potem uczniowie z grupy II pokazali przedstawienie oparte na twórczości Jana Brzechwy. Dzieci – nawet jeśli już marzące o wakacjach – doskonale wczuły się w postaci ze świata poezji, bez tremy i z nieskrywaną satysfakcją występując przed zgromadzoną publicznością.
Przedstawienie
Przedstawienie
Szkoła nasza jest nie tylko doskonałym miejscem edukacji językowej, ale również często stanowi też scenę szkolnego teatru, gdzie uczniowie nie tylko uczą się tekstów na pamięć, ale również mają możliwość przezwyciężyć samych siebie, by wystąpić publicznie. Potwierdził to również przeprowadzony w listopadzie Konkurs Recytatorski poezji Juliusza Tuwima, stanowiący wyjątkowe wydarzeniem tego roku.
Kolejnym punktem akademii było wyróżnienie najstarszych uczniów oraz pożegnanie tych, którym po wielu latach przyszło się z polską szkołą rozstać. Gratulacje i nagrody książkowe otrzymali uczniowie, którzy z sukcesem przystąpili w maju do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego:
Świadectwa
Świadectwa
Natalia Duda, Adam Drynda oraz Patrick Walocha jak również Ada Potaczek-Pohlmann - na pamiątkę lat spędzonych w szkole oraz kreatywność i zaangażowanie oraz Sebastian Milke - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę.
Dwujęzyczne świadectwa sygnowane przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech wieńczące i poświadczające całoroczną pracę otrzymało 85 uczniów, wielu ze specjalnymi wpisami potwierdzającymi udział w dodatkowych inicjatywach. Nauczycielom za ofiarną pracę podziękował Ksiądz Krzysztof – Dyrektor naszej szkoły, a całemu Gronu Pedagogicznemu słowa podziękowania w imieniu Rady Rodziców przekazał pan Mariusz Fąferko.
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Na koniec, zanim udaliśmy się do kościoła, w luźnych już rozmowach przy kawie usłyszeć można było wiele innych serdeczności: pochwał, gratulacji, podziękowań.
Za wierność korzeniom i przewiązanie do ojczystej mowy – za wytrwałość w tym dodatkowym, ale jakże miłym sercu obowiązku – ze szczególną dedykacją dla wszystkich jeszcze raz znane i bliskie słowa, wypowiedziane w 1979 roku przez Jana Pawła II, a przypomniane w roku Jego kanonizacji:
„(...) zanim odejdę - popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga - i popatrzę stąd na Polskę... I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy."
Agata Kotowska