• nauka języka polskiego jako ojczystego,
  • nabywanie biegłości w posługiwaniu się językiem w mowie i piśmie,
  • odkrywanie piękna polszczyzny,
  • poznawanie literatury polskiej oraz jej twórców,
  • zdobywanie wiadomości o Polsce, jej historii i geografii oraz tradycjach i kulturze,
  • wychowywanie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym,
  • sławienie dobrego wizerunku Polonii i Polaków za granicą.