Uczestnicy spotkania.
Uczestnicy spotkania.
 
3 czerwca 2008 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld odbyło się spotkanie proboszcza ks. Krzysztofa Romanowskiego, nauczycielek: Katarzyny Kielemoniuk, Mirelli Gonki, Agaty Kotowskiej, Jolanty Stankiewicz-Bebenek oraz przedstawicieli Rady Rodziców: Yvonne Szczesny i Sylwii Pardo z  Konsulem Generalnym RP w Kolonii Andrzejem Kaczorowskim.
 
Spotkanie miało sympatyczny i bardzo miły przebieg. Konsul wyraził uznanie dla pracy proboszcza i nauczycieli na rzecz krzewienia kultury polskiej i nauczania jezyka polskiego. Stwierdził, że to właśnie polskie szkoły przy misjach katolickich obejmują swoją działalnością największą liczbę uczniów i jest to praca nie do przecenienia. Wywiązała się rozmowa na temat warunków i rozwiązań prawnych dotyczących nauczania języka polskiego w niemieckich szkołach. Konsul uznał, że jest teraz sprzyjający klimat do tworzenia nowych punktów nauczania j.polskiego.

Wszyscy zgodziliśmy się, jak ważne jest propagowanie kultury polskiej nie tylko w środowiskach ludzi polskiego pochodzenia, ale również wśród Niemców.

Wszak mamy się czym pochwalić!

Ze swej strony, pan Kaczorowski obiecał pomoc we wszystkich możliwych sprawach i problemach dotyczących naszej szkoły. Wyraził gotowość przyjazdu na kolejna imprezę czy spotkanie organizowane przez  Polską Misję Katolicką w Bielefeld, jeżeli pozwoli na to jego napięty terminarz spotkań.

Na koniec pani Katarzyna w imieniu całej szkoły wręczyła naszemu gościowi plansze ze zdjęciami wszystkich uczących się grup oraz podpisami uczniów i nauczycieli.

Uczestnicy spotkania uznali, że pan Konsul to urzekający gawędziarz, jak  na dyplomatę przystało.


Jolanta Stankiewicz-Bebenek