Polskie książki, słowniki...
Polskie książki, słowniki...
 
W czwartek, 24 września br. nasza szkoła otrzymała pakiet edukacyjny z Warszawy, przyznawany w ramach pomocy polonijnym placówkom oświatowym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce.
 
Wspaniały zestaw pozycji książkowych, od słowników, leksykonów, albumów, pomocy metodycznych dla nauczycieli,
Dziękujemy za
Dziękujemy za "kawałeczek Polski"
poprzez narodowe symbole, plansze sławnych Polaków, do lektur oraz multimedialnych pozycji, wzbogacił wyposażenie naszej szkoły.
Biblioteczkę, liczącą ponad sto egzemplarzy, dzięki którym można będzie urozmaicić lekcje języka polskiego i ożywiać historię naszego kraju, przyjęliśmy jak kolejne wyzwanie do tego, by naszym uczennicom i uczniom przekazać jak najwięcej z tego co polskie i wartościowe. Jeśli dodać, że w tym roku szkolnym osiągnęliśmy rekordową liczbę uczących się, to czeka nas nie lada zadanie, którego jednak podejmujemy się ze zdwojonym entuzjazmem i radością.
 
Za biblioteczkę, ten „kawałeczek Polski“ dziękujemy, przesyłając całemu Zespołowi ds. Polonii CODN oraz wszystkim pracownikom Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie serdeczne pozdrowienia.
 
Agata Kotowska
Pamiątkowe zdjęcia - w galerii