Wyróżnione nauczycielki
Wyróżnione nauczycielki
 
25 października br. na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, nauczycielki naszej Szkoły Języka i Kultury Polskiej zostały uhonorowane Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Medal KEN to odznaczenie nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Przyznawany jest również Polakom przebywającym poza granicami kraju, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą.
Na spotkaniu w Konsulacie obecni byli przedstawiciele różnych środowisk i organizacji polonijnych oraz nauczyciele związani wspólną ideą krzewienia języka i kultury polskiej.
Medal KEN
Medal KEN
Zaproszeni zostali również reprezentanci niemieckich władz oświatowych naszego okręgu konsularnego.
Pani Mirella Gonka, pani Katarzyna Kielemoniuk oraz pani Agata Kotowska wraz z dwiema nauczycielkami Polskiej Misji Katolickiej z Dortmundu i Frankfurtu nad Menem przyjęły odznaczenia z rąk Konsula Generalnego Andrzeja Kaczorowskiego. Złoty Krzyż Zasługi za wieloletnią działalność w dziedzinie oświaty polskiej za granicą, Prezydent RP przyznał przewodniczącej Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, pani Lilianie Borejko-Knops.
Odznaczone nauczycielki z PMK w Niemczech
Odznaczone nauczycielki z PMK w Niemczech
Cieszy fakt, że praca nauczyciela polonijnego zaczyna być dostrzegana i doceniana zarówno tutaj, jak i w Polsce. Cieszy i buduje, choć chciałoby się dodać, że dla naszych nauczycielek, wykonujących swoją pracę od lat z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, nie zdobywanie odznaczeń i zbieranie pochwał jest najważniejsze. Najważniejsze jest – jak same mówią – „poczucie robienia czegoś w dobrej sprawie. To pozwala pokonywać trudności, to łączy, to dodaje siły oraz energii”.
Jest wiele sposobów wyrażania wdzięczności. Dobrze, jeśli te płynące z placówek dyplomatycznych dopełniają się z tymi, które towarzyszą na co dzień. Gratulujemy więc odznaczonym paniom, życząc im dalszych sukcesów oraz wielu wspaniałych chwil na lekcjach języka polskiego z dziećmi i młodzieżą.
Ks. Krzysztof Romanowski
Więcej zdjęć w galerii