Z krzyżem na ramionach
Z krzyżem na ramionach
 
16 marca, w pozornie tylko chłodny, przedwiosenny dzień, odbyła się już ósma droga krzyżowa naszej Polskiej Misji Katolickiej wokół zabytkowych kapliczek w Strombergu.
Do udziału w tym nabożeństwie Duszpasterz bielefeldzkiej parafii nie musiałaby już chyba nawet dodatkowo zachęcać, choć od początku Wielkiego Postu czyni to niesłychanie sumiennie. Dla wielu wystarczy, że usłyszą nazwę miejscowości Stromberg, nazwę, która w życiu naszej wspólnoty parafialnej stała się już hasłem - symbolem, zaproszeniem do wspólnej pątniczej drogi.

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Nie odstraszy nawet padający rano śnieg, niska temperatura ani obawy „czy podołam tym razem?”. W tym roku do wędrówki od stacji do stacji stawiło się ponad dwustu uczestników. Dwustu gotowych, by nieść nie tylko duży drewniany krzyż, ale i wiele małych, niewidocznych krzyży. I po to się stawili właśnie do tej drogi. Po to, by usłyszeć wiele pięknych i cennych wskazówek, po to też, by dostrzec kilka ważnych, a może dotychczas niezauważanych drogowskazów oraz sens swojej własnej życiowej drogi.

Najmłodsi w drodze
Najmłodsi w drodze
Rozważania Drogi Krzyżowej, które tym razem wiatr donośnie roznosi echem po okolicznych polach, łąkach i lasach brzmią jak słowa najwyższej wagi, a jednocześnie jak najlepsze rady. To rady Przyjaciela i Mistrza, który swoją drogę przebył najlepiej, jak tylko było można. Droga krzyżowa na odcinku dziewięciu kilometrów – słowa rozważań, wspólna modlitwa i śpiew, a nawet wspólne milczenie – to wszystko zmusza do zastanowienia się i refleksji nad sobą, własną postawą chrześcijanina, wiarą i stosunkiem do prawd Bożych.

W obliczu nowego pontyfikatu papieża Franciszka, w ogromie zainteresowania i entuzjazmu dla Kościoła Katolickiego, nie tylko wśród katolików, ale i całego świata, w momencie, gdy jego oczy są zwrócone i szeroko otwarte na stolicę i Łódź Piotrową, to niezmierny zaszczyt iść w takim krzyżowym orszaku. To radość i siła, którą czerpie się na dalszą drogę.
 
Redakcja
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii