Błogosławieństwo
Błogosławieństwo
 
Już po raz trzeci po dluższej przerwie, nasza Misja obchodziła Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej razem z parafią św. Bonifacego. W czwartek, 22 maja br. podczas Mszy św. w języku niemieckim o godz. 9.30 pierwsze czytanie zostało odczytane po polsku (Maciej Lewandowski), drugie w j. tamilskim, a ewangelia w j. niemieckim.
 
Również modlitwa wiernych przygotowana była w tych trzech językach (po polsku z naszej Misji wezwania czytała Bianca Komornicki). Mszę św. koncelebrowali z parafii St. Bonfatius i Liebfrauen : ks. prob. Waldemar Klatzka, ks. Andreas Sofka i ks. Robert Krawczyk oraz z Polskiej Misji ks. prob. Krzysztof Romanowski. Przy ołtarzu służyli również nasi ministranci.
 
Po Mszy św. duchowieństwo i wierni utworzyli procesję i ulicami miasta, w uroczystym orszaku wyruszyli z Chrystusem Eucharystycznym w kierunku „Salzburgstift”. Przy zbudowanym ołtarzu w parku przy kościele, odczytano fragment ewangelii w trzech językach, a ks. prob. Romanowski pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem. Po błogosławieństwie Tamilowie zaśpiewali w swoim języku piękną pieśń religijną i procesja wyruszyła w dalszą drogę, a wierni w modlitewnym nastroju śpiewali pieśni eucharystyczne na przemian po polsku i po niemiecku.
 
Przy ostatniej stacji przeszło tysięczna rzesza wiernych odśpiewała uroczyste „Te Deum”, dziękując Bogu za dar Eucharystii.