Jezus malusieńki...
Jezus malusieńki...
 
Bogata w doświadczenia poprzednich lat wspólnota parafialna z Paderborn zorganizowała w niedzielę, 10 stycznia 2010 roku kolejne spotkanie, na którym rozbrzmiewająca kolęda polska, budziła prawdziwe i szczere wzruszenia.
Parafianie z wielkim zaangażowaniem wspierali śpiewem zespół "W drodze".Usłyszeć można było popularne kolędy, które w sercach wielu ludzi budzą wspomnienia lat młodości i dzieciństwa.
Przybyli pasterze i Trzej Królowie
Przybyli pasterze i Trzej Królowie
Wiele wzruszeń i radości wzbudził też wspaniały występ naszych dzieci. Ukrytą w stajence Świętą Rodzinę odwiedziły małe aniołki, pasterze i Trzej Królowie z darami.  Pięknymi słowami przywitali Dzieciątko i wyrazili swą miłość do Niego.

Już po raz kolejny jasełka przygotowały najmłodsze dzieci. Tylko dziecięca naturalność, żywiołowość i zaangażowanie mogą dostarczyć tylu wrażeń i radości.
Zachwycona widownia
Zachwycona widownia
Polska mowa naszych pociech szczerze cieszy i buduje nadzieję, że emigracja polska wzrastać będzie w sile, utrzymując polską pobożność i gorliwość religijną. Teraz najważniejsze, by pamięć o wydarzeniu z Betlejem prowadziła nas przez życie i sprawiała radość w naszym sercu... Narodzony Zbawiciel to najradośniejsza nowina, dzięki niej wszystko w życiu ludzkim ma sens.

Gorące podziękowania należą się ks. Krzysztofowi Romanowskiemu za to, że czuwa nad wszystkim, co dzieje się w naszej wspólnocie i jest siłą napędową inicjatyw przykościelnych. Dziękujemy zespołowi, dzieciom i ich rodzicom, a także Loni, „reżyserce” przedstawienia oraz wszystkim, którzy włożyli wkład w zorganizowanie spotkania. Za kawę i ciasto, a przede wszystkim za niepowtarzalny nastrój.

Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu w latach następnych...
Agnieszka Krzyżowska
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć .