Na cmentarzu Stieghorst
Na cmentarzu Stieghorst
 
Początek listopada, środek jesieni i piękne święto pamięci. Wszystkich Świętych to czas, by w codziennych obowiązkach i biegu przystanąć, pomyśleć o rzeczach ostatecznych: śmierci, wieczności i ludziach, którzy już odeszli.
Pamiętamy o naszych bliskich, ale i o tych, którzy swoją postawą i działalnością odegrali w naszym życiu ważną rolę, a często mieli wpływ na nasze myślenie.
 
Na cmentarzu Senne
Na cmentarzu Senne
Takimi ludźmi byli dla nas kapłani Polskiej Misji Katolickiej ks. kan. Michał Dobrzański i ks. prał. Jerzy Gisztarowicz. Z myślą o nich 31 października, w niedzielę, po mszy św. nasza szkoła: nauczyciele, rodzice i oczywiście uczniowie udali się na miejski cmentarz Stieghorst, by dać wyraz swojej pamięci. Towarzyszył nam ks. Roman Balunowski, który krótko opowiedział o działalności księży. Następnie złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy modlitwę.

Pierwszego listopada w dzień Wszystkich Świętych o godzinie 9.30 na cmentarzu Senne, na Placu Honorowym Cudzoziemskich Ofiar Wojny spotkaliśmy się ponownie. Chcieliśmy uczcić, pokłonić się ludziom, którzy przybyli do Niemiec w czasie wojny jako przymusowi robotnicy lub ofiary wojny i przyszło im tu umrzeć lub zginąć.
 
Jolanta Stankiewicz-Bębenek
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii .