Pozdrowienia z Concordii
Pozdrowienia z Concordii
 
26.06.2010 r. odbyło się VIII Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii. W wydarzeniu uczestniczyły zarówno dzieci, młodzież jak i starsi, ponieważ określenie „Młodzi” można rozumieć nie tylko w odniesieniu do wieku, lecz również do uczucia młodości duchowej.

Liczne grono katolików przybyłych z różnych stron Niemiec zgromadziło się pod gołym niebem, aby wspólnie dziękować Jezusowi za Jego Matkę Maryję i chwalić Boga śpiewem oraz tańcem.

Koncertowanie
Koncertowanie
Spotkanie otworzyła prezentacja grup Polskich Misji Katolickich oraz modlitwa Anioł Pański. Następnie, przez cały dzień kapłani odprawiali nabożeństwa, które były przeplatane koncertami muzyki chrześcijańskiej. W międzyczasie istniała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

W pierwszym nabożeństwie zawierzyliśmy się Matce Bożej. Następnie odbyło się nabożeństwo służby, odnoszące się do słów Maryi „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” Łk 1,38, podczas którego wyrażaliśmy swoją chęć wypełniania woli Pana Boga w swoim życiu.

Młodzi duchem
Młodzi duchem
Pomiędzy następującymi wydarzeniami, jak również i później, do wspólnego śpiewu przygrywały dwa  zespoły z Polskich Misji Katolickich oraz znani już i zawsze podziwiani „Siewcy Lednicy”. Po południu odmówiliśmy, a raczej odśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego przy akompaniamencie tejże grupy. Potem nadszedł czas na Mszę Świętą z przewodnictwem gościa tegorocznego spotkania, ks. bp. Edwarda Dajtczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zostaliśmy namaszczeni olejkiem radości z Ziemi Świętej.

Spotkanie PMK w Niemczech
Spotkanie PMK w Niemczech
W czasie nabożeństwa radości, oprócz wspólnego wyrażania szczęścia z bliskości z Bogiem, okazywaliśmy również przyjaźń naszym braciom i siostrom poprzez tzw. „misiaczki”, czyli przytulanie siebie nawzajem wraz z wymianą niebieskich chusteczek, które dostaliśmy w pakiecie uczestnika. W ten sposób chusty należące początkowo tylko do nas, obiegając kilkanaście par rąk trafiały do innych bliźnich, stając się symbolem wspólnoty jaką stworzyliśmy podczas modlitw oraz uświadamiając w ten sposób, iż wszyscy jesteśmy jedną Bożą rodziną i potrzebujemy siebie nawzajem. Wkrótce po tym „przeszliśmy” wspólnie „Drogę Maryi” i tańczyliśmy na chwałę Pana.

Całe spotkanie skończyło się Apelem Jasnogórskim oraz odmówieniem części radosnej różańca, podczas którego trzymaliśmy w swoich dłoniach otrzymane różańce, święte obrazki przedstawiające Matkę Bożą Częstochowską oraz płonące świece, które pięknie rozświetliły przestrzeń pomiędzy rozmodloną wspólnotą wiernych w dolinie Concordii.

Agnieszka

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii .