Gdy dowiedzieliśmy się, ze tegoroczne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, nie było mowy aby nie skorzystać z tej okazji spotkania z Ojcem Świętym. I tak w ostatnim tygodniu lipca 2016 roku pojechaliśmy autokarem wspólnie z młodzieżą z sąsiednich parafii do Polski na wielkie spotkanie młodych z całego świata.

 
          „Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
          Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
          Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
          Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”
                                                                Adam Mickiewicz
 
Jakże bliskie są nam, uczestnikom tegorocznej pielgrzymki „Śladami Miłosierdzia Bożego” słowa i myśli poety. Wprawdzie Litwa była tylko jednym z etapów naszej piegrzymki, ale jej piękno i spotkanie z Panną Świętą, „co w Ostrej świeci Bramie” pozostało na zawsze w naszych sercach. Nie od razu jednak pojechaliśmy na Litwę.

 

 

Mówisz: Stromberg, a myślisz: Droga Krzyżowa. 12 marca 2016 roku, w sobotnie przedpołudnie, grupa pątników z parafii Bielefeld – Paderborn wyruszyła na ścieżki, aby pod gołym niebem, czyli w najpiękniejszej świątyni świata, wspominać mękę Jezusa, i patrząc na Jego krzyż, zbliżyć się do poznania niepoznanego - czyli rozważać tajemnicę miłosiernej miłości Boga.

 
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa“ – pisał św. Hieronim. Dlatego cieszy fakt, że 13 lutego 2016 roku 21 młodych ludzi z naszej parafii przystapiło do I etapu Quizu Biblijnego: „Ewangelia wg św. Łukasza“ organizowanego przez PMK w Niemczech.

 
Bądźmy szczerzy, nie wyobrażamy sobie Świąt Bożego Narodzenia i choinki bez ukrytych pod nią niespodzianek. Dzięki życzliwości wiernych naszej parafii, 48 dzieci z domu dziecka w Szczecinie otrzymało świąteczne paczki.

 
24 stycznia 2016 roku w Bielefeld tradycyjnie już odbył się koncert kolęd w wykonaniu naszego parafialnego chóru pod przewodnictwem Krzysztofa Gornowicza.

 

Czy jest na świecie miejsce, do którego zdążają Trzej Królowie, lecz nie Kasper, Melchior i Baltazar, lecz Kazimierz, Władysław i Jan? Czy jest taka stajenka, w której wół opowiadał osiołkowi o tym, że Polak będzie papieżem? Czy to możliwe, aby Matka Boska oczekująca Dzieciątka, pytała Anioła, pytała Józefa, jak to będzie – po polsku?

Przy blasku świec i lampionów
Przy blasku świec i lampionów
 
Jak tylko świat światem człowiekowi w jego istnieniu zawsze towarzyszyło czekanie. Zawsze na coś albo na kogoś się czeka. Długo czekaliśmy na to, by unieść się nad ziemią i poszybować w chmurach, jak ptaki. Czekaliśmy na to, by móc pływać pod wodą, jak ryby. My, ludzie...